Stockholms Bowlingförbund

Alla anmälda spelare

Följande spelare är anmälda till Stockholm Junior Challenger Grand Prix just nu:

Namn/Klubb Tävling Start
Adam Marianiuk
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Albin Wase
Sundbybergs IK
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Alexander Levin
BK Rosen
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Alice Olsson
BK Rosen
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Astrid Magnusson
Stureby BK
Brandbergen Tisdagen den 5 februari 18:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 13:00
Bowl-o-rama Måndagen den 29 april 19:00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
Benjamin Hellström
BC Pegasus
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Bowl-o-rama Måndagen den 29 april 19:00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 13:00
Casper Jakobsson
BK Rosen
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Celine Kilander
Haninge BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Charlie Pettersén
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Charlie Stenfelt
Stureby BK
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
Chris Granström
AIK
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Christoffer Cranser
Sundbybergs IK
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 13:00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 13:00
Daniel Jarbrant
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Daniel Marianiuk
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
David Söderlund Bejeryd
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Ebba Thelenius
Stureby BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Söndagen den 8 september 11:00
Elias Sjögren
Turebergs BwK
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Torsdagen den 16 maj 19:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Söndagen den 8 september 11:00
Ella Toma
AIK
Brandbergen Tisdagen den 5 februari 18:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
Emil Dressel
AIK
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 13:00
Emil Löfström
Haninge BK
Brandbergen Tisdagen den 5 februari 18:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 13:00
Engla Cotera Nilsson
Stureby BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Måndagen den 29 april 19:00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Söndagen den 8 september 11:00
Erik Evelönn
Stureby BK
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Evelina Lai
Stureby BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
Fabian Carlsson
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Felicia Jakobsson
BK Rosen
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Fredrik Andersson
Sundbybergs IK
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
Gabriel Norrby
AIK
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Gustaf Bertlid
Stureby BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Ida Wistrand
Stånga IF
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Irma Björell
Kings Pin BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 13:00
Bowl-o-rama Måndagen den 29 april 19:00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Isabell From
Stureby BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Torsdagen den 16 maj 19:00
Jonathan Berglund Toreihi
Sundbybergs IK
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Jonathan Hellström
BC Pegasus
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Bowl-o-rama Måndagen den 29 april 19:00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 13:00
Jonathan Olsson
BK Rosen
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Julia Ekman
Stånga IF
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Julia Nygren
BK Rosen
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Kalle Andersson
Turebergs BwK
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Torsdagen den 16 maj 19:00
Kevin Granholm
Turebergs BwK
Sollentuna Torsdagen den 16 maj 19:00
Kim Källström
Kings Pin BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 13:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Kristoffer Sund
AIK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Linnea Isberg Cranser
Bålsta BC
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 13:00
Lisali From
Stureby BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Måndagen den 29 april 19:00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Söndagen den 8 september 11:00
Malin Berg
AIK
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Malin Lindström
BK Rosen
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Manuel Layrisse
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Marcus Pettersson
Bålsta BC
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Torsdagen den 16 maj 19:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Söndagen den 8 september 11:00
Mattias Jarbrant
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Melvin Eliasson
Stånga IF
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Mira Erlandsson
AIK
Brandbergen Tisdagen den 5 februari 18:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 13:00
Mirinda Melin
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Nicole Layrisse
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
Olivia Ilstedt
AIK
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Måndagen den 29 april 19:00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Oscar Sjögren
Turebergs BwK
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Torsdagen den 16 maj 19:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Söndagen den 8 september 11:00
Pelle Löfström
Haninge BK
Högdalen Söndagen den 24 mars 13:00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Robin Noberg
Bålsta BC
Brandbergen Lördagen den 9 februari 16:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Söndagen den 28 april 16,30
Sollentuna Torsdagen den 16 maj 19:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Söndagen den 8 september 11:00
Ronja Eklund
Bålsta BC
Brandbergen Tisdagen den 5 februari 18:00
Högdalen Lördagen den 23 mars 16:00
Bowl-o-rama Måndagen den 29 april 19:00
Sollentuna Torsdagen den 16 maj 19:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Söndagen den 8 september 11:00
Samuel Molin
Kings Pin BK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 13:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Lördagen den 18 maj 13:00
Stefanie Layrisse
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00
William Dahlsten
Sundbybergs IK
Brandbergen Söndagen den 10 februari 12:00
Högdalen Söndagen den 24 mars 11:00
Bowl-o-rama Lördagen den 27 april 11,00
Sollentuna Söndagen den 19 maj 11:00
PS Brännkyrka Bowlinghall Lördagen den 7 september 11:00

TOTALT: 59 SPELARE
Startande spelare:   59     Fördelning pojkar/flickor:   61%/39%     Totalt antal starter:   220     Antal spelade starter:   191
Utvecklat av     Meriq